Hizmetler

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Yaygın anksiyete bozukluğunda (YAB) anksiyete hemen her konudadır. YAB’si olan kişi, yaşamının genelinde nedeni belirsiz bir endişe, kötü bir şeyler olacağı korkusu ve beklentisi içindedir. Yaşanan sıkıntı ve huzursuzluk duygusu dış etkenlerle açıklanamamakta, sıradan gündelik olaylar karşısında bile yoğun bir kaygı yaşanmakta ve bu durum kişinin yaşamını olumsuz etkilemektedir.

YAB’nin oluşmasında kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri ve stres verici yaşam olayları etkilidir. YAB olan kişiler çoğu zaman yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi bedensel belirtiler nedeniyle psikiyatri dışı branş hekimlerine başvururlar. Bu nedenle doğru tanının konması ve uygun biçimde tedavi edilmesi gecikebilir.

Bozukluk tanısı için aşağıdaki belirtilerden, çocuklarda en az bir tanesinin yetişkinlerde ise 3 tanesinin en az 6 aydır devam ediyor olması gereklidir.

1) Huzursuzluk ya da köşeye sıkışmış gibi hissetme

2) Kolayca yorulma

3) Konsantrasyon güçlüğü ya da zihnin bomboş olması

4) Kolay kızma

5) Kaslarda gerginlik

6) Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da rahatsız uyuma)

YAB çocukluk dönemi ile genç erişkinlik çağları arasında başlamasına karşın, yavaş ve sinsi bir gelişimi gösterir ve belirtileri dönem dönem iyileşmeler, sonrasında alevlenmeler gösterir. YAB tedavi edilmezse kronikleşme eğilimindedir.

YAB tedavide psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. Bu yöntemlerden bir tanesinin ya da ikisinin birlikte uygulanmasına yakınmaları olan kişinin ihtiyaçlarına göre karar verilir.