Hizmetler

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon, kompulsiyon veya her ikisinin varlığıyla karakterize bir ruh sağlığı bozukluğudur. Obsesyon veya takıntılar, yineleyici biçimde kişinin zihnine giren, bilinçli çaba ile uzaklaştırılamayan, kişide rahatsızlık doğuran dürtü, düşlem ya da düşüncelere verilen addır. Kompulsiyonlar veya zorlantılar ise takıntıları nötralize etmek amacıyla kişinin yaptığı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Takıntılar ya da zorlantılar kişinin günde bir saatten çok zamanını alır ya da belirgin bir sıkıntı hissetmesine yol açar. Kişi bunlar nedeniyle normalde yapabileceği yaşa uygun aktivitelerini yapamaz hale gelir ya da bunları yapmada beklenenden daha düşük performans gösterir.

Takıntıların ve zorlantıların, beyinde serotonerjik sistemde oluşan bir fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar OKB’nin genetik bir yönü olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır.

OKB tedavisindebireye özgü seçim yapılmalıdır. Genel olarak en başarılı sonuçlar alan tedavi uygulamaları şu şekilde özetlenebilir;

• Farmakoterapi (ilaç tedavisi),
• Bilişsel davranışçı terapi (BDT)
• Karma tedaviler (ikisinin birlikte uygulanması)