Hakkımızda

Klinik Psikolog Hünkar GÜLVEREN

1967 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Samsun’da, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Maltepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamladı. 2006-2007tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikyatri’de staj yaptı. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığında emekli oldu. Klinik Psikolog ve Psikoterapist olarak yetişken ve ergenlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Katıldığı Eğitimler

• Bütüncül Psikoterapi – Teorik / T.ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü
• Bütüncül Psikoterapi – Formülasyon / T.ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü
• Bütüncül Psikoterapi – Süpervizyon / T.ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü
• EMDR I. Düzey Eğitimi / E. KONUK Davranış Bilimleri Enstitüsü
• Aile Terapisi / Bakış Danışmanlık
• Duygu Odaklı Terapi Eğitimi / L. GREENBERG Psikoterapi Enstitüsü
• Duygu Odaklı Çift Terapi Eğitimi /Prof.Dr. Rhonda N.Goldman ve TDOTE Eğitmenleri / TDOTE
• Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi / B. NORTON- N. DEVECİGİL Psikoloi İstanbul
• Jung Psikolojisi Eğitimi / T.P.D.
• Hipnoz Eğitimi / T.ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü
• Gestalt Eğitimine Giriş / H. Nita Scherler
• TNTS Kurs III (Demasta Bilişsel Tarama) /TNTS Grubu
• Cinsel Terapi Eğitimi / C. KEÇE CİSED
• Psikodrama / Abdül Kadir Özbek Enstitüsü
• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi / A. FREEMAN Psikoterapi Enstitüsü